Hiển thị một kết quả duy nhất

🇩🇪 Aptamil APTAMIL  KINDER_MILCH 1+ Hộp Giấy 600g ( dành cho bé từ 1 tuổi - đến 2 tuổi )… 430.000
🇩🇪 Aptamil APTAMIL  KINDER_MILCH 2+ Hộp Giấy 600g ( dành cho bé từ trên 2 tuổi ) là dòng sữa… 430.000
🍓 Aptamil Bạc 1 ( cho trẻ sinh dưới 6 tháng ) là dòng sữa AP nội địa đức cực… 790.000
🍓 Aptamil Bạc 2 ( cho trẻ sinh trên 6 tháng ) là dòng sữa AP nội địa đức cực… 790.000
🍓 Aptamil Bạc Pre ( cho trẻ sinh non, thiếu cân ) là dòng sữa AP nội địa đức cực… 790.000
🇩🇪 Aptamil Xanh 1 ( dành cho bé từ 0-6 tháng ) là dòng sữa AP nội địa đức cực… 630.000
🇩🇪 Aptamil Xanh 2 ( dành cho bé từ 6-10 tháng ) là dòng sữa AP nội địa đức cực… 630.000
🇩🇪 Aptamil Xanh 3 ( dành cho bé từ trên 10 tháng ) là dòng sữa AP nội địa đức… 630.000
Chat Facebook